Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.poricinadsazavou.eu/www/wp-includes/plugin.php on line 580
Dobrý den, Poříčí nad Sázavou!
Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.poricinadsazavou.eu/www/wp-includes/plugin.php on line 580
Dnes je 18. 9. 2020
 • Hřište 3
 • Bleší Trh
 • Zabijačka1
 • Koste 1
 • Fotbal
 • Povodně
 • Hřište 2
 • SK Poříčí - Postup
 • Kostel 2
 • Výlet
 • Tři králové
 • EXPEDICE CHLUMAPURNA 2015
 • Hřište 4
 • Hřište 5
 • Hřište
 • Schuze
 • Interier kostela
 • Zabijačka

Nelíbí se nám…


… že v Poříčí není jediná oficiální výlepová plocha. Místo ní se v září objevily uzamykatelné nástěnky pro vyvolené (tleskáme, že mezi vyvolenými se poprvé konečně objevil i fotbalový SK Posázavan!). V případě, že by spolek pro kulturu a osvětu Fan klub Poříčí chtěl pořádat další z akcí, budou zase jeho plakáty v noci poříčskými „mrtiči“ systematicky poškozovány a strhávány?

… že písemné žádosti na vedení obce o oznámení našich akcí poříčské veřejnosti, byť třeba jen esemeskovým Info kanálem, jsou bez omluvy ignorovány!

… že nevíte… Fan klub, který za rok zorganizoval několik obecně-prospěšných akcí pro občany (informujeme na jiném místě) nebyl, stejně jako poříčský fotbalový klub, přijat do této rodiny obcí podporovaných občanských sdružení. Starosta, který je „koordinátorem“ sdružení místních spolků (jasný střet zájmů!), informoval, že představitelé spolků v Agendě 21 nás mezi sebe nepřijali. Údajně výsledek jakéhosi hlasování představitelů spolků, na které jsme jako žadatelé nebyli přizváni.

… že chce-li náš spolek pro kulturu, osvětu a sport informovat veřejnost o svých akcích, musí natisknout 450 pozvánek a prostřednictvím pošty je za vlastní peníze kolportovat. Veškeré aktivity spolku Fan klub, financujeme z vlastních příspěvků. Přesto jsme například veškerý výtěžek z Tříkrálového koncertu (přes 7 tisíc korun) věnovali na renovaci kostelních varhan.

…že naše návrhy přednesené na veřejné schůzi, jsou většinou zastupitelů přehlasovávány, takže se o nich veřejnost nedozví. Pár tradičních účastníků veřejných schůzí z řad občanů je odsouzeno rozdělením na „jeviště“ a „hlediště“ do role diváků. Veřejnost se „veřejných“ schůzí téměř nezúčastní, suchá úředničina vedení jednání a neochota komunikovat odradila občany od účasti.
Z jednání veřejných schůzí máme dojem, že tato veřejnost bez veřejnosti vedení obce velmi vyhovuje…

Přidat komentář