Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.poricinadsazavou.eu/www/wp-includes/plugin.php on line 580
Dobrý den, Poříčí nad Sázavou!
Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.poricinadsazavou.eu/www/wp-includes/plugin.php on line 580
Dnes je 25. 2. 2020
 • Bleší Trh
 • Hřište 3
 • Zabijačka1
 • Hřište 5
 • Schuze
 • Hřište
 • Koste 1
 • Zabijačka
 • Hřište 2
 • Tři králové
 • Fotbal
 • SK Poříčí - Postup
 • Kostel 2
 • Hřište 4
 • Interier kostela
 • Výlet
 • Povodně
 • EXPEDICE CHLUMAPURNA 2015

Zákon? Jeho neznalost neomlouvá!

Uveřejňujeme vyjádření značky Lukáš pod naším článkem Lidí jako blech na poříčském Bleším trhu a náš obsáhlý komentář komentáře.
„Dobrý den

Líbí se mi jak na každé vaší akci počítáte návštěvníky a vyjmenováváte, kdo ze zastupitelů se zúčastnil a kdo ne.(stěžují si např. fotbalisté, že se na nepřišlo podívat zastupitelstvo?) Bojím se, že když jednou vaší akci navštívím a podruhé ne, hned to pojmete jako podezřelé jednání, za kterým stojí zlotřilý pan starosta stojící za bukem a každého účastníka otáčí pod pohrůžkou nevyvezení popelnic, či ještě většího zvěrstva.

PS: Čekal jsem od vás větší nadhled, než jen neustálé stěžování si na to, že vás pan starosta nevzal do party spolků a že vám neposlal esemesku(jsou ty esemesky tak důležité?)…“
Naše odpověď:

Ahoj (nebo dobrý den) Lukáši,
jsem rád, že se Vám naše vypočítávání líbí! :-) Nevím, jestli si na nepřítomnost vedení obce stěžují fotbalosti. My si nestěžujeme, jen litujeme, že například na večer Poříčí nad Sázavou 2030 o budoucnosti obce Poříčí nad Sázavou, ve kterém jsme hostili přední české odborníky na urbanismus vesnice budoucnosti, si nikdo z vedení obce nepřišel občany vyslechnout a dát kvalifikované odpovědi.

Nikdo z nás nenazval pana starostu zlotřilým, naopak se nám líbí jak díky novým pracovníkům prokoukla vesnice atd. Ale za nedůstojné považujeme ignoraci a tříštění sil.
Nám, a snad nejen nám, jde o prezentaci vesnice jako takové a synergii energie aktivních občanů…
A proč vždycky připomínáme ignoraci akcí spolku pro kulturu a osvětu Fan klubu v obecních médiích, zatímco v okresních je jim vždy věnováno místo? Inu proto, že takové jednání odporuje zákonu č. 305/2013 Sb. , kterým došlo k úpravě vydávání tzv. „radničních periodik“.

Přečtěte, prosím!
Cílem změny tiskového zákona bylo zajistit objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků.

Pro „radniční periodika“ platí možnost uplatnění požadavku na uveřejnění informací ze strany všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu daného územního samosprávného celku.

Úkolem periodika totiž je poskytovat veřejnosti objektivní informace. Působnost v této oblasti výkonu samosprávy nemá být jen v rukou těch, o nichž se mají poskytovat objektivní informace.
Redakční rada:
Podle tohoto zákona „redakční radu zpravidla tvoří zvolení členové zastupitelstva a další osoby se společenskou autoritou. Je vhodné, aby tyto dvě skupiny tvořily zhruba poloviny, aby v sobě zahrnovaly místním poměrům odpovídající názorovou různost.“

Střet zájmů:
Starosta a členové rady nemají být členy redakční rady. Jde o klasický střet zájmů. Úkolem periodika je informovat objektivně o činnosti starosty a rady. Vytváření příznivého obrazu vlastní osoby a práce může z významné části představovat osobní prospěch získaný za veřejné prostředky. Veřejní představitelé by měli příznivý obraz získat svou činností, nikoli ovládáním informací o své činnosti. Periodikum se nemá stavět k činnosti vedení obce (kraje) nekriticky.

Redakce:
Redakce (ať už ji představuje jedinec či tým) si má být vědoma odpovědnosti za šíření informací tak, aby občané měli k dispozici nezkreslený obraz skutečné šíře názorů, zpráv, komentářů a dalších sdělení, které různí lidé a různé skupiny mají k otázkám místní komunální či regionální politiky. Redakce by si měla uvědomovat, že i názory kritické, překvapující, někdy až pobuřující, jsou i v místní politice často zdrojem odhalení skrytých problémů, rychlejšího řešení, vyšší společenské stability.

Redakce respektuje základní pravidla a obecné pokyny redakční rady, při přípravě periodika však postupuje samostatně a nepodléhá konkrétním pokynům a objednávkám ze strany veřejných představitelů. Redakce má zprostředkovávat nejen zprávy a názory vytvářené úřední činností funkcionářů, ale stejně tak i zprávy, otázky, názory a kritiku ze strany ostatních zastupitelů a občanů.

I tehdy, kdy roli redakce plní dobrovolně starosta nebo jiný člen rady, jde o výkon samostatné působnosti, a musejí respektovat právo občanů seznamovat se i s názory, které jim osobně nelichotí nebo s nimiž nesouhlasí. I zde se projevuje, že veřejná funkce je službou celé veřejnosti, a že jediným soudcem mezi různými názory jsou voliči.
Nikdo jiný než redakce a následně redakční rada by do obsahu periodika neměl zasahovat.

Redakce je povinna, vzhledem k tomu, že nositelé alternativních názorů zpravidla mají jiná zaměstnání a nepracují na radnici, vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů (např. formou avíza – viz další bod).

Redakce uplatňuje avízo – s přiměřeným předstihem (alespoň 5 dnů, např. e-mailem) informuje představitele opozice v zastupitelstvu, případně občanská sdružení, o hlavních tématech místní komunální či regionální politiky připravovaných k uveřejnění tak, aby mohli alternativní názor poskytnout do uzávěrky. To se týká jak zpráv, tak komentářů. Pokud přesto redakce neobdrží alternativní sdělení, přiměřeně o tom čtenáře informuje.

Pokud jsou získána alternativní sdělení, jsou v zásadě vždy zařazena.

Vydávání periodika za veřejné prostředky:
Vydávání periodika za veřejné prostředky a s veřejnou autoritou nelze vnímat jen jako jednostranný vztah předávání lichotivých či nepolemických informací od představitelů radnice k občanům. Vynakládané prostředky a využití autority radnice (tedy veřejného úřadu) opravňují občany i členy zastupitelstva (zejména opoziční) požadovat od tohoto nástroje také zpětnou vazbu. To znamená možnost dozvídat se i odpovědi na otázky, které by si sami představitelé radnice nepoložili, přiměřenou možnost jim tyto otázky aktivně klást a také přiměřenou možnost předkládat ostatním občanům alternativní zprávy, názory a komentáře.

Právě při šíření informací za veřejné prostředky a s veřejnou autoritou má ochrana menšinových názorů a informací mimořádný význam a je právní povinností. Takové šíření informací nesmí být omezováno úplným vylučováním žádných názorů. Je třeba upozadit většinový mechanismus. Hlasování jako projev většiny je vhodné využít jen v případech hraničních, jako je porušení zákona a dobrých mravů. Občané však mají právo veřejné představitele podrobit mnohem vyšší míře kritiky než ostatní osoby. Jednání redakční rady má být vždy vedeno tak, aby se v něm projevila základní zásada demokracie: „rozhodování většiny při šíření informací za veřejné prostředky a s veřejnou autoritou má ochrana menšinových názorů a informací.

Vždy bude v rozsahu přiměřeně odpovídajícím síle tohoto názoru v zastupitelstvu uveřejněno stanovisko klubu (skupiny, v malých obcích i jedince) zvolených zastupitelů ktématu místní komunální či regionální politiky.
_______________________________________________________

Milá značko „Lukáš“,
pokud jste dočetl až sem, jistě vidíte, že naši občané jsou v mnoha bodech uvedeného zákona neúmyslně nebo snad úmyslně neinformováni a obecní periodika jsou vedena proti liteře zákona.

A proč je pro náš spolek pro kluturu a osvětu účast v obecních médiích důležitá? Máme pochopitelně zájem, aby se o našich veřejněprospěšných akcích dozvědělo co nejvíc občanů! A „proč nás pan starosta nevzal do party spolků,“ jak uvádíte?

Pan starosta nemá žádné právo nás brát či nebrat do společenství ostatních spolků pod názvem Agenda 21. Je pouhým koordinátorem Agendy 21. Rozhodovat by měli zástupci ostatních spolků a zastupitelstvo. Tam je ale spolek pro kulturu a osvětu Fan klub Poříčí n.Sáz. zastoupen jen opoziční koalicí, která je v menšině, a tudíž v podstatných momentech přehlasována.

Lukáši, jak jistě sledujete, nabízíme spoluúčast na organizování akcí i ostatním občanům a spolkům. Na akci „Poříčí 2030″ se například podílelo i Sdružení zdravotně postižených.

Členství ve svazku Agenda 21 má ale pochopitelně své výhody, a to nejen v podobě příspěvku na činnost z obecního rozpočtu, který spolek Fan klub, na rozdíl od jiných, neobdržel.

Pokud by svazek Agenda 21 dobře fungoval, určitě by se nemohlo stát, že se v jeden termín (jako v případě 20. června 2015) konají v Poříčí tři akce: Bleší trh, Poslední jízda a Memoriál Standy Dlouhého.

Právě to je ono tříštění sil, které obci neslouží. Potom by se ani nemohlo stát to, že když se zájemce o účast na poříčské akci zeptá pana starosty na akci jako byl Bleší trh, vedení obce akci „zatluče“ a informaci nepodá, ačkoliv o ní je podrobně informováno opět ignorovanou písemnou žádostí o zveřejnění v Info Kanálu.

Vážený Lukáši, potěšil jste nás, že jste si našel cestu na náš opoziční portál. Inteligentní komentáře rádi komentujeme. :-)

Za spolek pro kulturu a osvětu Fan klub Poříčí nad Sázavou
Jan Krůta st.


Komentáře

 1. Petr Lacina napsal:

  Vzkaz pro Lukáše,

  SK Posázavan Poříčí nad Sázavou
  1) zakoupila traktor na sekání trávy na fotbalovém hřišti v částce 150.000 Kč
  2) vybudováno nová studna na fotbalovém hřišti cena 78.865 Kč
  3) memoriál Stanislava Dlouhého investice 6.250 Kč
  4) celkem pomoc od Obce Poříčí nad Sázavou na tyto akce 0 Kč
  investice SK Posázavan Poříčí nad Sázavou 235.115 Kč uhrazeno!!!

  Co nás čeká Lukáši dál,

  1) výměna oplocení hřiště odhad nákladů cca 250.000 Kč
  2) výměna střídaček a jejich přesun na druhou půlku hřiště
  odhad nákladů 70.000 Kč
  3) nátěry branek,sloupů osvětlení a zábran na konci hřiště odhad nákladů 15.000 Kč.
  4) celkem 335.000 Kč odhad nákladů

  A tak to vypadá Lukáši každý rok investujeme bez pomoci Obce Poříčí nad Sázavou letos tedy pro SK Posázavan Poříčí nad Sázavou má konečné číslo 570.115 Kč.
  Smutné ovšem je něco úplně jiného Lukáši. Víš co to opravdu je? Že se nezačal ještě vůbec hrát fotbal a takto vypadají investice.
  Nehovoříme ani o nákladech běžných tím jsou elektřina,plyn,cestovné,pohonné hmoty,praní,běžné investice do vybavení klubu,běžné opravy atd. Jistě teď pochopíš,že nemá cenu někde dále žebrat a prosit.
  Nechci zde rozvádět další důležitá fakta,která budou informací ,,Hálo tady Poříčí,, ten vyjde v září do všech domácností v Poříčí nad Sázavou a jistě to bude opět zajímavé a hlavně pravdivé čtení o našem panu starostovi.

  Doufám,že si uděláš obrázek sám kde a jak je pravda nebo jinak čí je pravda pravdivější???

Přidat komentář