Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.poricinadsazavou.eu/www/wp-includes/plugin.php on line 580
Dobrý den, Poříčí nad Sázavou!
Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.poricinadsazavou.eu/www/wp-includes/plugin.php on line 580
Dnes je 25. 5. 2020
 • Kostel 2
 • Hřište 4
 • Hřište 3
 • Hřište
 • Povodně
 • Hřište 5
 • Zabijačka1
 • Bleší Trh
 • Schuze
 • SK Poříčí - Postup
 • EXPEDICE CHLUMAPURNA 2015
 • Fotbal
 • Zabijačka
 • Výlet
 • Interier kostela
 • Tři králové
 • Koste 1
 • Hřište 2

Poříčí v růžové zahradě a při zdi

Skvělá historie
Kolem roku 1600 stálo v Poříčí asi 36 domů.
Při pečlivém studiu se ale dozvíte, že na hlavní poříčské „poštovské cestě“ (od mostu přes Sázavu k Benešovu) nabízela chodcům i formanům potravu i občerstvení ve dvou hospodách, panské pekárně, řeznické chalupě s masným krámem a kovárnou.

Realita 21. století
O to víc obyvatele Poříčí mrzí stav některých budov na této silnici dnes. Bývalá tvrz a později velký hostinec za mostem (ještě později statek pana Marka, JZD a nyní opět majetek pana Marka mladšího), to je první facka pro kolemjdoucího (kolemjedoucího). Vzápětí vlevo ruina bývalého obchůdku a mlékárny, hned v sousedství průhled do dvora za hospodou Na Homolce s propadlými střechami hospodářských stavení.
Poříčáci si zvykli, ale podívejte se očima projíždějících.

Dojem příšerný
Když se zatím, i přes velkou snahu tělocvičné jednoty, nepodařilo sehant dotace na generální opravu sokolovny, v obci není velký společenský prostor pro setkávání občanů.

V obou nemovitostech (u pana Marka a nad hospodou) existují dávno nepoužívané velké sály, které sloužily ještě v padesátých a šedesátých letech minulého století veřejnosti… Určitě chátrají. Nedaly by se po jistých investicích ve spolupráci s majiteli využít?

Nestálo by za to uvažovat o revitalizaci onoho nevábného konce obce?


Poříčí – obec bez vize

Bez vědomí zastupitelstva zadal obecní úřad architektonickou studii na výstavbu nové požární zbrojnice v centru obce. Neslušelo by centru obce ale více doplnění tolik potřebného občanského vybavení?

Požární zbronice je samozřejmě potřeba. Ale což kdyby se postavila třeba ve dvoře  hospody Homolka, kde dříve býval sklad „obchodního domu“ manželů Všetečkových (starších). Je to ono vyžadované centrum obce s bezvadným vjezdem, přitom by zbrojnice nezabírala místo v centru potřebnějším službám.

Bohužel, vedení obce Poříčí flikuje potřeby rozvoje zcela bez diskuze s občany, rozhodnutí jsou ukvapená, polotajná, schvalovaná i zastupiteli někdy až dodatečně.

Jsme obcí naprosto bez vize. Když opoziční zastupitelé z Fan klubu Poříčí nad Sázavou uspořádali velkou večerní besedu s občany nad budoucností obce („Poříčí a okolí 2030) za účasti předních českých architektů, ekologů a urbanistů, přihlouplým ignoranstvím se nezúčastnil nikdo z vedení obce, ani přítulných zastupitelů, na rozdíl od některých zastupitelů okolních vesnic.

Líbivá politika při zdi
Naše vesnice je v poslední době čistější, mnohde upravená, výborně funguje spolupráce se školou a některými spolky. Chvályhodné. Posledních pár let se ovjevují společenské akce, které v Poříčí dříve chyběly.
Ale opakují se bez nápadu, kreativity, formálně, bezobsažně. Znovuobjevované lidové tradice jsou aplikovány necitlivě, zprofanovaná komerční forma bez autentičnosti, radosti, spontánnosti.
Škoda…

Populismus vedení obce, který trčí i z obecního Zpravodaje na všechny strany, jen překřikuje jakýsi strach z minulých pod koberec schovávaných hříchů, chybí odvaha, nápady, vize a s občany prodiskutovaná velká rozhodnutí.

Vydlážděné chodníky jsou výborné. Úklidová četa brázdící obec – skvělé. Ale za vším volá do nebes ono věčné bojácné plížení se při zdi. Mindrák?

Ale přijde jaro, přijde… Postavíme májku, objednáme jedním telefonem ohňostroj, dáme buřty za babku a pivo poteče proudem. Na zeď bychom mohli třeba promítat staré díly Ordinace v růžové zahradě. A hlavně zvesela!

Jan Krůta st.

Přidat komentář